บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย ก่อตั้งโดย ดร. กร และท่านผู้หญิง นิรมล สุริยสัตย์ ร่วมทุนกับบริษัท โตชิบาไลท์ติ้ง แอนด์เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2516 โดยดำเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้แบรนด์ "โตชิบา" ด้วยการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดตรง-ชนิดกลม หลอดคอมแพคประหยัดไฟ หลอด LED หลอดพิเศษต่าง ๆ รวมถึงบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ หลอดไฟโตชิบา แสงสว่างที่สร้างความสุขให้คนไทยมากว่า 44 ปี หลอดไฟโตชิบา อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 44 ปี เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่ การผลิตหลอดไฟทั้งหมดของโตชิบาเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ด้วยความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม หลอดไฟโตชิบาจึงได้รับการยืนยันจากองค์กรต่าง ๆ ถึงความใส่ใจต่อส่ิ่งแวดล้อมดังนี้ > เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นรายแรกของประเทศ > มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 > หลอดไฟรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย Carbon Reduction ซึ่งให้แก่ผู้ผลิตที่ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย CO2 ในบรรยากาศ