- บริการเชื่อมเลเซอร์งานโลหะทุกประเภท - จำหน่ายลวดเชื่อมเลเซอร์ ลวดเชื่อมอาร์กอน ทุกเกรด ทุกขนาด - จำหน่ายเครื่องเชื่อมเลเซอร์