บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นำเข้า จุลินทรีย์ ไมโคร-เบลส จากประเทศสหรัฐอเมริกา