-

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศสำหรับประชาชนและผู้ป่วยชาวต่างชาติในย่ายฝั่งธนบุรี