มอเตอร์ 2000 w
รับน้ำหนักได้ 150 Kgs
ความเร็ว 70 Km/h
แบตเตอรี่ 72V20AH
จดทะเบียนได้
ราคา 48,500 บาท