• 🎉 ที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น 🎉
    1.เช็กข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น เช่น ประวัติการเคลม หรือ วงเงินคงเหลือ เป็นต้น
    2.การแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์
    3.สิทธิประโยชน์ต่างๆ
    4.บริการค้นหาและนำทางไปยังอู่/ศูนย์ ในเครือ โรงพยาบาลคู่สัญญา/โรงพยาบาลใกล้ตัวคุณ
    👉🏻 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น คลิก https://bit.ly/3e0M1tC