บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด มีวิสัยทัศน์ ในการมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตตุ๊กตาและหมอนรองคอ เราจึงให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง