• ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป MBK LIFE ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ T Life