?คุณต้องการ วีซ่าใช่ไหม ? ?หากคุณกังวลเรื่องการขอวีซ่า ?ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ไม่ทราบขั้นตอนขอวีซ่า ?หรือถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว!!! …………………………………………………………. ?ดีที่สุดเรื่องวีซ่า ?Knight Visa Hep Point ?ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้ ✅Knight Visa Help Point เราช่วยคุณได้ ✅ขอคำปรึกษาฟรี แบบการันตีวีซ่า!!!!? เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า - การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor) - ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข - การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter) - ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข - การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์ - การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก) …………………………………………………………. บริการเรา -วีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (แฟน ครอบครัว เพื่อน) -วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน -จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ -แปลเอกสาร -จองตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม -ประกันการเดินทาง -ไทยวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ