จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะทุกชนิด อาทิเช่น - เครื่องตัดเลเซอร์ - เครื่องตัดพลาสม่า CNC รุ่น LegendIII - เครื่องพับไฮดรอลิค รุ่น PUMA XL - เครื่องไสร่องวี (V-CUT) - เครื่องผลิตท่อส่งลม - เครื่องม้วนโลหะ - เครื่องป้อนโลหะอัตโนมัติ