เปิดกิจการตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำนำ้แข็งเกล็ด ยูนิต หลอดเล็ก จำหน่ายอะไหล่ นโยบายหลัก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และพัฒนาสินค้าโดยไม่หยุดยั้ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เราคัดสรรอะไหล่ทุกชิ้นที่นำมาเป็นส่วนประกอบสินค้าของบริษัทฯ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทั้งอะไหล่ที่นำเข้า และอะไหล่ที่ผลิตในประเทศ ตรวจสอบ เราจะตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดตามขั้นตอนของบริษัทฯ ก่อนจะถึงมือลูกค้าทุกราย งานด้านบริการ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำงานกันเป็นทีมในรูปแบบบริษัทฯ งานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทฯ มีนโยบาย การโปรโมท กิจการ ของลูกค้าผ่านใน Social Media และจัดตั้งเว็บไซต์ สำหรับโปรโมทลูกค้าโดยตรง เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกรายที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา