cotcometalworks

Friends 1,353
 • ครบทุก เรื่องเหล็ก
 • เปิด 08:00 - 17:00
 • 022852700
 • https://www.cotcometalworks.co.th
 • บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ผู้ผลิตเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงศูนย์บริการเหล็กครบวงจร การบริหารงานตามระบบ ISO 9001:2015 และ TS 16949 มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิต 240,000 mt/ปี ผลิตและจำหน่ายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มผู้ค้าส่งรายใหญ่ ตลอดจนการส่งออกไปในแถบ AEC เช่น ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

สินค้าเเละผลิตภัณฑ์

  Cotcometalworks Co.,Ltdmore

  profileImg
  cotcometalworks
  ครบทุก เรื่องเหล็ก