พ.ศ. 2518

บริษัทได้เปิดดำเนินกาภายใต้ชื่อบริษัท ชำนาญโอเวอร์ซีเทรด จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นและเหล็กม้วนประเภทต่างๆ

พ.ศ. 2533

บริษัท ชำนาญโอเวอร์ซีเทรด ได้พัฒนาเข้าสู่บทบาทของผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยจัดตั้งบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ขึ้นบนพื้นที่ 22 ไร่ ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็ก

พ.ศ. 2537

ได้ร่วมทุนกับบริษัท เอสวีสตีลโพรเซสโฮลดิ้ง จำกัด โดยใช้ชื่อ คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์ บนพื้นที่กว่า 170 ไร่ ในจังหวัดระยอง นับเป็นโรงงานผลิตท่อเหล็กแห่งที่ 2

พ.ศ. 2556

ได้ขยายและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโดยรวมบริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์ เป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CCM”