30-1-2015

หลังจากได้ทำงานในสายงานหนังสือพิมพ์มานานจึงทำให้มีความรู้ในเรื่องงานเขียนกว่า 10 ปี และยังเป็นบรรณาธิการให้สื่อสิ่งพิมพ์ในหลายบริษัท วารสาร นิตยสารออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ รับงานเขียนบทความวิชาการ

More from this accountSee all

15-3-2015

เป็นที่ปรึกษาในด้าน ecommerce and digital marketing ให้กว่า 15 บริษัทในการทำการตลาด online โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจโลจิสติกส์ เน้นไปที่การเขียนบทความที่ให้ความรู้ทั่วไป adwertorial

11-4-2015

รับเขียนบทความ SEO , Google Adword and Online Marketing พร้อมให้การสนับสนุนในการเขียนบทความที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น

8-7-2015

จัดอมรมให้ความรู้ในการเขียนบทความ SEO จัดทำนิตยสารออนไลน์และรับเขียนบทความประกอบภาพ จัดตั้งชุมชลนักเขียน

5-6-2015

รับเขียนบทความทางการแพทย์ รับเขียนบทความทางงานวิชาการ รับเขียนบทความเสนอโครงการภาครัฐ