บริษัท ที เอส เจ กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งในปี2547 ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำอางและสินค้าสปาโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ และความหลากหลายของสินค้าเพื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

ซึ่งทั้งหมดมาจากประสบการณ์และมาตรฐานของการผลิตสินค้าด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จากประสบการณ์ที่มีมากว่า 17 ปี ที่เราได้มีโอกาสดูแลและส่งสินค้าให้กับโรงแรม 4-5 ดาว สถานบริการสปาหลากหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

ทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากลูกค้าของสปาเองพนักงานนวด และเจ้าของกิจการ เราจึงได้พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ และพร้อมที่จะ ให้บริการอย่างเต็มที่ และโรงงานของเราใช้มาตรฐาน GMP ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในกระบวนการผลิตซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเหนื่องและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วย

เรามีความตั้งใจที่สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า และให้บริการที่จริงใจโดยไม่เอาเปรียบ พร้อมให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเป็นสำคัญ ที่มาพร้อมกับคุณภาพของสินค้า