FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

สินค้าสปาทุกรายการ มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง ตามหลักเกณฑ์กองควบคุมเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย(FOOD AND DRUG ADMINISTRATION OF THAILAND