พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุงและสเปรย์กันยุงไทย หนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก บริษัท 864ดีพร้อม จำกัด ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ น้ำมันตะไคร้หอม ปราศจาก DEET สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง