฿35สเปรย์โลชั่นกันยุง (5ml)

สเปรย์กันยุง กลิ่นตะไคร้หอม 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 388/2560 ชมคลิปวิดีโอทดสอบ พลาสโม สเปรย์กันยุง https://yl0.in/EPnME 👍 การันตี ด้วยผลงานวิจัยระดับชาติ จาก สวทช. 👍 การันตี ด้วยรางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2561 👍 การันตี ด้วยรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2562 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿180สเปรย์โลชั่นกันยุง (30ml)

สเปรย์กันยุง กลิ่นตะไคร้หอม 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 388/2560 ชมคลิปวิดีโอทดสอบ พลาสโม สเปรย์กันยุง https://yl0.in/EPnME 👍 การันตี ด้วยผลงานวิจัยระดับชาติ จาก สวทช. 👍 การันตี ด้วยรางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2561 👍 การันตี ด้วยรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2562 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿375สติ๊กเกอร์กันยุงกลิ่นตะไคร้

Plasmo สติ๊กเกอร์กันยุง กลิ่นตะไคร้หอม ลายโล่ 1 กล่องมี 25 ซอง 1 ซอง มี 2 ชิ้น 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 372/2560 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿375สติ๊กเกอร์กันยุงกลิ่นลาเวนเดอร

Plasmo สติ๊กเกอร์กันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์ ลายโล่ 1 กล่องมี 25 ซอง 1 ซอง มี 2 ชิ้น 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 450/2560 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿375สติ๊กเกอร์กันยุงกลิ่นตะไคร้

Plasmo สติ๊กเกอร์กันยุง กลิ่นตะไคร้หอม ลายการ์ตูน 1 กล่องมี 25 ซอง 1 ซอง มี 2 ชิ้น 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 372/2560 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿375สติ๊กเกอร์กันยุงกลิ่นลาเวนเดอร

Plasmo สติ๊กเกอร์กันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์ ลายการ์ตูน 1 กล่องมี 25 ซอง 1 ซอง มี 2 ชิ้น 🏆🏆 “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑”🏆🏆 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พลาสโมสติ๊กเกอร์กันยุง และ สเปรย์กันยุงไทย 🍀 นวัตกรรมเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชั่น ไล่ยุงด้วยสารออกฤทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยแท้จากธรรมชาติ สามารถไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 🍀 มีกลิ่นหอมละมุน (กลิ่นตะไคร้หอม) 🍀 ปลอดภัย ผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว 🍀 สูตรน้ำ ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free), ปราศจาก DEET(DEET Free) 🍀 ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์เลี้ยง 🍀 ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ ต่อยุงลายบ้าน ยุงรำคาญ และยุงก้นปล่อง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🚩เครื่องหมายอาหารและยา (อย) เลขที่จดแจ้ง 450/2560 พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทย ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน

Delivery (store)
฿180ซูทติ้งครีม ออร์แกนิค สูตรเย็น

‼️ใช้ดีมาก จนลีมไปเลยว่าเคยคัน‼️ ❌ ไม่มีสเตืยรอยด์ ❌ไม่มีพาราเบน พลาสโม ซูทติ้ง ครีม สูตรเย็น 20g. ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติมากถึง 7 ชนิด 🌼🍀🌿🌾🍃🌱☘️ อ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่าย เย็นสบายผิว ซึมง่าย ไม่เหนอะหนะ ทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ คันน้อยทาน้อย คันมากทามาก นวัตกรรมนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น by นาโนเทค ยุงชุมแค่ไหนก็ไม่กลัว ผลงานวิจัย โดย นาโนเทค สวทช. อย. เลขทื่ใบรับจดแจ้ง 11-1-6300039456 ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP

Delivery (store)