• - จัดส่งฟรี ( ช่วงโควิค ) สำหรับยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 20,000บาท