ศูนย์การแพทย์ธนบุรี ก่อตั้งปี 1996 โดย นพ.กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ ความสุขของการเป็นแพทย์ คือการได้เห็นคนไข้มีอาการดีขึ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่ ซึ่งความตั้งใจของศูนย์การแพทย์ธนบุรีคลินิกคือ การรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจและให้เกียรติคนไข้ โดยคนไข้พึงพอใจกับผลการรักษา