฿1,990ทดลองเรียน GED

Online/ Onsite

฿8,500English for GED (Group)

20 hours

฿60,000Pre GED (Private)

50 hours

฿120,000GED Course (Private)

100 hours

฿99,000GED Course (Duo)

100 hours

฿79,000GED Course (Group)

100 hours