สำนักงานบัญชีคุณภาพ

Pmaccgroup ได้รับการรับรองคุณภาพให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2552 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานบัญชีตัวแทน กรมสรรพากร

Pmaccgroup ได้รับการรับรองคุณภาพให้เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ตั้งแต่ปี 2548 จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

สมาชิก TIAG

สมาชิกของกลุ่ม The International Accounting Group LLC (TIAG) หรือกลุ่มสำนักงานบัญชีคุณภาพระดับสากลที่มีสมาชิกมากกว่า 162 แห่งทั่วโลก โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของประเทศไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น

รางวัล Platinum Award สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์