รับสมัครทีมเซลล์ขายทัวร์ต่างประเทศถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับน้องนักศึกษาฝึกงาน สามารถส่งข้อความเข้ามาได้เลยครับ