• 0
  • 1
  • 2

STARCLINIC

@starclinicFriends 2,985

Timeline

พุทธรักษา : ดอกไม้วันพ่อ ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ได้มีการกำหนดให้ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อ "พุทธรักษา" มีความหมายตรงตัวง่ายๆ แบบชาวพุทธ คือ "พระคุ้มครอง" หมายถึงพระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง พุทธรักษา มีชื่อเรียกอื่นเช่น พุทธศร บัวละวงศ์ คนโบราณเชื่อ ...See More
See More

Location

Address
19/17 ซอย งามวงศ์วาน 22 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.… See More

Business Information

Hours 11:00 - 21:00
Phone 0880040005

Account Intro

สตาร์คลินิก Star Clinic
เป็นคลินิกความงามและเลเซอร์ คลินิกที่ดูแลรักษาผิวพรรณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมที่มีประสบการณ์ทั้งใน และต่างประเทศ ผสมศิลปะความงามและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลี
Top