"สวยได้ ในแบบของคุณ" เพราะความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา ช่วยเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับตัวเอง DR.POMELO CLINICจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ทุกท่านสวย หล่อ อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม เห็นผลจริง เป็นกันเอง ในราคาย่อมเยาว์