Growth Mindset

🏃​🌟 ค่าย Growth Mindset เหมาะสำหรับน้องระดับประถม และมัธยมที่ต้องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ และรู้จักตั้งเป้าหมาย นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. กล้าแสดงออกซึ่งตัวตนของเขา 🔝 2. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 💪 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. รู้จักตั้งเป้าหมาย🌟 6. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย 7. มีทัศนคติในแง่บวก เมื่อเจออุปสรรค

More from this accountSee all