จัดฟัน 777.-

ฟรี 11 รายการ มูลค่า 14000.- เคลียร์ช่องปากลด 15%

ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

7000.-

ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น

4500.-

ประกันสังคม

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี สิทธิ 900 คลินิกให้ใช้ได้ 1100.-