บริการล้างแอร์

แอร์ติดผนังขนาดไม่เกิน 24000BTU 1 เครื่อง 599 บาท 2 เครื่องขึ้นไปเครื่องละ 550 บาท

บริการสำรวจงานไฟฟ้า

สำรวจหาสาเหตุและซ่อมแซมเบื้องต้น(ใช้เวลาไม่เกิน 2ชม.) 1,070 บาท

บริการสำรวจงานประปา

สำรวจหาสาเหตุและซ่อมแซมเบื้องต้น(ใช้เวลาไม่เกิน 2ชม.) 1,070 บาท

บริการสำรวจงานซ่อมทั่วไป

สำรวจพื้นที่สำหรับงานซ่อมแซมและติดตั้งทั่วไป เช่น งานพื้น ผนัง ฝ้า หลังคา(ใช้เวลาไม่เกิน 2ชม.) 1,070 บาท

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

50 ตร.ม. 1,999 บาท 100 ตร.ม. 2,500 บาท