• วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2 มกราคม 2566
  วันตรุษจีน 23 มกราคม 2566
  วันสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2566
  วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
  วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2566
  ***รวมวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์