มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะบริหารธุรกิจ - คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ ***ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 15,000.- ต่อภาคการศึกษา