พศ. 2530

ก่อตั้งร้าน ก.ประสิทธิ์

พศ. 2556

จดทะเบียนเป็น บริษัท เคพีเอส พรีเมี่ยมโปรดักส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

สู่ความเป็นเลิศในการผลิตกระเป๋า ด้วยช่างฝีมือที่ชำนาญ และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการที่เอาใจใส่ และดำเนินงานอย่างสุจริต และเป็นคู่ค้าที่ดี