โรงพยาบาลจุฬารัตน์

Friends 49,667

สายด่วน1609ตลอด24ชม.

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ดำเนินธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย มากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การให้บริการพร้อมกับการนำเสนอเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการอย่างดียิ่ง

โปรโมชั่นและแพ็คเกจSee more

โปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ

วันนี้ - 30 กันยายน 2560

โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันนี้ - 30 กันยายน 2560

คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ลูกรักเติบโตสมวัย

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

งาน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1.หัวหน้าหน่วยศูนย์ตรวจสุขภาพ 2.เภสัชกร 3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5.เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วย 6.เจ้าหน้าที่การตลาด 7.เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร 8.แม่บ้าน 9.พ่อบ้าน • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม • แผนก ทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5 อาคารจอดรถ) โทร. 02-033-2900 ต่อแผนกบุคคล 5086, 5087, 5088 มือถือ. 086-379-0233, 095-204-7957 หรือส่งประวัติมาทาง E-mail: hr_ch3@chularat.com

Country or region: Thailand