โรงพยาบาลจุฬารัตน์

💉การฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ สำหรับผู้ใหญ่ อายุที่มากขึ้นอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความจำเป็น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเดิมที่มีอยู่ให้สูงขึ้นเพียง...

0 likes0 commentsLINE VOOM