ปี 2548

บริษัท โคมัตสุ บางกอก ลีสซิ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนกับ โคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ลูกค้าโคมัตสุ

More from this accountSee all

ปี 2503

บริษัท สยามวิศวการ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด

ปี 2495

ดร.ถาวร พรประภา ได้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้ารถยนต์ และถือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน ในต่างประเทศรายแรก

ปี 2557

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้รับรางวัล “2014KOMATSU’s Presidential Award” จาก มร.เท็ตซึจิโอฮาชิ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2536

ดร.พรเทพ พรประภา ได้เริ่มดำเนินการบริหารธุรกิจภายใต้บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ THINK EARTH และได้รับรางวัลเกียรติยศ “The Global 500 Award”

ปี 2559

ครบรอบ 60 ปีโคมัตสุดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

ปี 2553

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง โคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของ คุณประณิธาน พรประภา

ปี 2538

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนกับโคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น และทำการผลิตรถขุดไฮดรอลิคขนาดกลางภายใต้มาตรฐานระดับสากลของโคมัตสุ

ปี 2499

บริษัท สยามวิศวการ จำกัด ถือเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกลหนักของโคมัตสุ ในต่างประเทศราย แรกของโลก

ปี 2549

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด