ไม้พื้นไทซัน | Decking

ชนิดกลวง-ชนิดตัน

ไม้ระแนงไทซัน | Solid Wood

ชนิดกลวง-ชนิดตัน

ไม้รั้วไทซัน | Top Fence

หัวมน - หัวตัด

ไม้ผนังไทซัน | Wall Panel

ลายเรียบ-ลายร่อง-ลายไม้

ไม้ฝ้าไทซัน | Ceiling

ลายเรียบ-ลายไม้