฿1,150เครื่องดื่มสมุนไพร 1กล่อง

12ขวด

฿1,850เครื่องดื่มสมุนไพร 2กล่อง

สำหรับ 1 เดือน 24ขวด

฿4,500เครื่องดื่มสมุนไพร 6กล่อง

สำหรับ 3 เดือน 72ขวด