• ผู้รับบริการสามารถจอดรถบริเวณ "นอกเต็นท์" ได้ ฟรี!
    เพียงแจ้งว่ามาที่คลินิกของเราค่ะ