การนอนหลับ จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า " Growth hormone " (โกรทฮอร์โมน)
หากร่างกายของเรามีโกรทฮอร์โมนมาก ก็จะทำให้แข็งแรง สดใส หน้าเด็ก และสูงขึ้น
แต่หากมีโกรทฮอร์โมนในร่างกายน้อย ก็จะส่งผลในทางกลับกัน คือผิวพรรณเหียวลง แก่ง่าย ผมหงอก กระดูกพรุน ร่างกายเสื่อมลง ไม่แข็งแรง

*ร่างกายจะผลิต Growth hormone (โกรทฮอร์โมน) ได้เมื่อเข้าสู่ระยะ deep sleep และมีมากที่สุดในช่วงเวลา 4ทุ่ม-ตี2