อาการปวดหัวเข่า หรือข้อเข่าเสื่อม - เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ และส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำในข้อเข่าแห้ง จึงทำให้เกิดการเสียดสีของกระดูก ทำให้เกิดการเสียดสีในบริเวรผิวอ่อนของข้อเข่าส่งผลให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีอาการเข่าฝืด เข่าตึง เข่ายึด เข่ามีเสียงกร๊อบแกร๊บ มีอาการปวดเสียวในข้อเข่าร่วมด้วย