• 🌟โปรฉลองแผนกกายภาพเปิดใหม่! 🔥
    👉ตรวจ จัด ปรับโครงสร้างฟรี! มูลค่า 500 บาท
    👉โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดเฉพาะจุด 500 บาท (30นาที)
    👉โปรแกรมกายภาพบำบัด 8 ขั้นตอน ลดปวด หรือ ปรับโครงสร้าง 999 (ุ60 นาที)