ชุดตรวจสุขภาพทั่วไป

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ตรวจสุขภาพพรีเมียม

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย พร้อมตรวจความเสี่ยงมะเร็ง

ชุดตรวจสารก่อภูมิแพ้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการหรือแนวโน้มที่อาจแพ้อาหาร หรือสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

ชุดตรวจวัยทอง

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่เข้าเกณฑ์วัยทอง สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจโรคเบาหวาน

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่กังวลว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจ Long Covid

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจความเสี่ยงมะเร็ง

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่ต้องการตรวจภาวะความเสี่ยงมะเร็งตับ,ลำใส้,ทางเดินอาหาร,ต่อมลูกหมาก,เต้านมและรังไข่ เป็นต้น สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ A,B,C

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่ต้องการตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด A,B,C สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจเตรียมความพร้อมก่อนแต่ง

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานหรือมีบุตร สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจไทรอยด์

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นไทรอยด์หรือตามคำแนะนำของแพทย์ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจการทำงานของไต

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจตับ

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคตับ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจข้ออักเสบประเมินกระดูก

หมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคข้ออักเสบ สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย

ชุดตรวจไขมันในเลือด

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะ ที่มีอาการหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนหรือไขมันในเลือด สามารถตรวจได้ทั้งหญิงและชาย