2D/3D Hologram Effect

Hologram Label Types
คำอธิบาย
👉. ฮอโลแกรม2มิติ ที่สามารถใส่เทคนิคป้อง กันการปลอมแปลงได้ 2 ถึง 3 เทคนิค เวลามองภาพที่ฮอโลแกรมจะคล้ายๆกับภาพ
2 มิติ มี 2 เลเยอร์
👉 property /คุณสมบัติ
✅ ช่วยป้องกันการปลอมแปลง
✅ ไม่สามารถนำไปแปะซ้ำได้หลังจากมีการแ
✅ ปะลงบนกล่องแล้ว ช่วยทำให้ภาพลักษณ์
ของสินค้า
✅ ดูดีขึ้นแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า
นั้นๆ
✅ Leadtime/ ระยะเวลาการผลิต : 26 - 30
วันรวมจัดส่ง
Security level/ ระดับความปลอดภัย: 50%
👉 ข้อควรระวัง
✅ สติกเกอร์ที่ยังไม่ได้ใช้กาวจะมีอายุอยู่ได้
2 - 3 ปี
✅ พิ้นผิวที่แปะต้องไม่เป็นฝุ่นและมีน้ำมัน
✅ สามารถอยู่ในห้องเย็นได้ที่อุณหภูมิติดลบ.
แต่ต้องแปะสติกเกอร์ก่อนนำเข้าห้องเย็น
✅ ทนความร้อนได้แต่ไม่มาก