VDP

ข้อมูลเบื้องต้นของ VARIABLE DATA PRINTING (VDP)
การพิมพ์แบบเปลี่ยนข้อมูล(VDP) เป็นเทคนิคการพิมพ์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่างเช่นการออกแบบ,สี,กราฟิก,รูปภาพ,รหัสคิวอาร์โค้ด,หมายเลขซีเรียล,ข้อความและอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับการพิมพ์แต่ละครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี VDP ช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่น และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะแตกต่างกันได้อย่าง
ทั่วถึงซึ่ง ณ ตอนนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด
Packtica เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ VDP รวมกับเทคโนโลยีการปกป้องผลิตภัณฑ์

🙏 ติดต่อสอบถามเพื่มเติมได้ที่แชทนะคะ🙏