ล้อยางตันHD 8" แป้นเบรก

รหัส : PUHD20066B - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - ใช้ในโรงพยาบาล - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นหินขัด - พื้นหินอ่อน - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ความหนาของล้อ : 63 มิล - ระยะแป้น : 100*115 มม. - ระยะรู : 70*85 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 150 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor

ล้อยางตันHD 8" แป้นตาย

รหัส : PUHD20066F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้ในโรงแรม - ใช้ในโรงพยาบาล - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นหินขัด - พื้นหินอ่อน - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ความหนาของล้อ : 63 มิล - ระยะแป้น : 100*115 มม. - ระยะรู : 70*85 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 150 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor

ล้อยางตันHD 8" แป้นหมุน

รหัส : PUHD20066SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในโรงแรม - ใช้ในโรงพยาบาล - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ความหนาของล้อ : 63 มิล - ระยะแป้น : 100*115 มม. - ระยะรู : 70*85 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 150 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor

ล้อยางม้า 6" แป้นตาย

รหัส : RH0150F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 103*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" แป้นตาย ST

รหัส : RH0150FSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 103*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" เปล่า

รหัส : RH0150S - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 29 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : - - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" เปล่า ST

รหัส : RH0150SD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 29 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : - - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 1150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" แป้นหมุน

รหัส : RH0150SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" แป้นเบรก

รหัส : RH0150SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" แป้นเบรก ST

รหัส : RH0150SWBSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 170*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก :150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 6" แป้นหมุน ST

รหัส : RH0150SWSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 185 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 150 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นตาย

รหัส : RH0200F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 60 ม.ม - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 12 มิล - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 78 ซ.ม - วัสดุ : เหล็กหล่ออย่างดี - การรับน้ำหนัก : 300 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นตาย ST

รหัส : RH0200FSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง :200 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 225 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" เปล่า

รหัส : RH0200S - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 20 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : - - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Ourdoor

ล้อยางม้า 8" เปล่า ST

รหัส : RH0200SD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 19 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : - - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นหมุน

รหัส : RH0200SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 - ระยะแป้น : 107*132 - ระยะรู : 70*100 - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 225 - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นเบรก

รหัส : RH0200SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 225 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นเบรก ST

รหัส : RH0200SWBSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 225 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 8" แป้นหมุน ST

รหัส : RH0200SWSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200 มม. - ระยะแป้น : 107*132 มม. - ระยะรู : 70*100 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น :225 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 200 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อจัมโบ้ 4" แป้นตาย

รหัส : RH0100F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม. - ระยะแป้น : 85*105 มม. - ระยะรู : 55*75 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น :130 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 120 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อจัมโบ้ 4" แป้นเบรก

รหัส : RH0100SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม. - ระยะแป้น : 85*105 มม. - ระยะรู : 55*75 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 130 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 120 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" แป้นตาย

รหัส : RH0075F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน :Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" แป้นหมุน

รหัส : RH0075SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" แป้นเบรก

รหัส : RH0075SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก :90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" เกลียว

รหัส : RH0075SC - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : - - ความสูงจากฐานถึงแป้น :125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 มม. - เหมาะกับการใช้งาน :Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" เกลียวเบรก

รหัส : RH0075SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : - - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นตาย

รหัส : RH0100F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นหมุน

รหัส : RH0100SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นเบรก

รหัส : RH0100SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" เกลียวเบรก

รหัส : RH0100SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" เกลียว

รหัส : RH0100SC - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" เกลียว

รหัส : RH0125SC - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" เกลียวเบรก

รหัส : RH0125SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" แป้นตาย

รหัส : RH0125F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" แป้นหมุน

รหัส : RH0125SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" แป้นหมุนเบรก

รหัส : RH0125SWB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" แป้นตาย ST

รหัส : RH0075FSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" แป้นหมุน ST

รหัส : RH0075SWSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3 แป้นเบรก ST

รหัส : RH0075SWBSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 110 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก :90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" เกลียว ST

รหัส : RH0075SCSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง :75*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : - - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. -การรับน้ำหนัก : 90 กก. -เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 3" เกลียวเบรก S

รหัส : RH0075SCSDB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : - - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นตาย ST

รหัส : RH0100FSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นหมุน ST

รหัส : RH0100SWSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" แป้นเบรก ST

รหัส : RH0100SWBSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" เกลียวเบรก ST

รหัส : RH0100SCSDB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 4" เกลียว ST

รหัส : RH0100SCSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*28 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 125 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 กก. - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5" เกลียว ST

รหัส : RH0125SCSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*25 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5 นิ้ว เกลียวเบรก ST

รหัส : RH0125SCSDB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : - - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5 นิ้ว แป้นตาย ST

รหัส : RH0125FSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5 นิ้ว แป้นหมุน ST

รหัส : RH0125SWSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางม้า 5 นิ้ว แป้นหมุนเบรก

รหัส : RH0125SWBSD - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นปูน - พื้นกระเบื้อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*35 มม. - ระยะแป้น : 85*108 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 134 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 100 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี 4" เหล็กตัน รหัส : RCI0100F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*40 มม. - ระยะแป้น : 97*97 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 135 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 250 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี 4’’ เหล็กตัน รหัส : RCI0100SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง -ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100*40 มม. - ระยะแป้น : 97*97 มม. - ระยะรู : 9 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 135 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 250 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี 5’’ เหล็กแฉก รหัส : RCI0125F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*40 มม. - ระยะแป้น : 105*105 มม. - ระยะรู : 10 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 170 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 280 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี 5’’ เหล็กแฉก รหัส : RCI0125SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125*40 มม. - ระยะแป้น : 105*105 มม. - ระยะรู : 10 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 170 มม. - วัสดุ : NVR - การรับน้ำหนัก : 280 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี 6’’ เหล็กตัน รหัส : RCI0150F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 150*150 มม. - ระยะแป้น : 116*116 มม. - ระยะรู : 12 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 195 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 320 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี 6’’ เหล็กตัน รหัส : RCI0150SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 150*50 มม. - ระยะแป้น : 116*116 มมง - ระยะรู : 12 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 195 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 320 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี 8’’ เหล็กตัน รหัส : RCIT0200F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200*40 มม. - ระยะแป้น : 140*140 มม. - ระยะรู : 14 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 240 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 450 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี 8’’ เหล็กตัน รหัส : RCIT0200SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 300 - 500 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200*40 มม. - ระยะแป้น : 140*140 มม. - ระยะรู : 14 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 240 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 450 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาตายพ่นสี 10’’ เหล็กแฉก รหัส : RCI0250F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 700 - 1000 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200*50 มม. - ระยะแป้น : 150*150 มม. - ระยะรู : 14 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 305 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 600 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี

ล้อยางหล่อติดเหล็กขาหมุนพ่นสี10’’ เหล็กแฉก รหัส : RCI0250SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 700 - 1000 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้งาน Outdoor - โรงงานอุตสาหกรรม - พื้นกระเบื้อง - ยาง NVR - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 200*50 มม. - ระยะแป้น : 150*150 มม. - ระยะรู : 14 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 305 มม. - วัสดุ : ยาง NVR - การรับน้ำหนัก : 600 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor

ล้อกระทะ 3 แป้นหมุนชุบโครเมียม

ล้อกระทะ 3" แป้นหมุน ชุบโครเมียม รหัส : KT0075SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 100 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 3 แป้นเบรกชุบโครเมียม

ล้อกระทะ 3" แป้นเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0075B - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 100 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 3" เกลียว ชุบโครเมียม

รหัส : KT0075SC - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง :75 มม - ระยะแป้น : เกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 100 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 3 เกลียวเบรก

ล้อกระทะ 3" เกลียวเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0075SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง :75 มม - ระยะแป้น : เกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 100 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 4 แป้นหมุนชุบโครเมียม

ล้อกระทะ 4" แป้นหมุน ชุบโครเมียม รหัส : KT0100SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 120 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 95 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 4 แป้นเบรกชุบโครเมียม

ล้อกระทะ 4" แป้นเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0100B - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 120 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 95 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 4" เกลียว ชุบโครเมียม

รหัส : KT0100SC - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : เกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 120 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 95 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 4" เกลียวเบรก

ล้อกระทะ 4" เกลียวเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0100SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : ดกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 120 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 95 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 5 แป้นหมุน

ล้อกระทะ 5" แป้นหมุน ชุบโครเมียม รหัส : KT0125SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 160 มม - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 125 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 5 แป้นเบรก

ล้อกระทะ 5" แป้นเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0125B - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : 70*58 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 160 มม - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 125 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 5" เกลียว ชุบโครเมียม

รหัส : KT0125SC - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : เกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 160 มม - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 125 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อกระทะ 5" เกลียวเบรก

ล้อกระทะ 5" เกลียวเบรก ชุบโครเมียม รหัส : KT0125SCB - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : เกลียว12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 160 มม - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 125 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางสังเคราะห์ 3" แป้นเบรก

รหัส : RGG0075B - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 103 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 90 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 3" แป้นตาย

รหัส : RGG0075F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 105 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 90 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 3" แป้นหมุน

รหัส : RGG0075SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 103 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 90 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 4" แป้นเบรก

รหัส : RGG0100B - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 128 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 120 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 4" แป้นตาย

รหัส : RGG0100F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : 65*94 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 128 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 120 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 4" แป้นหมุน

รหัส : RGG0100SW - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 100 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 128 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 120 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 5" แป้นเบรก

รหัส : RGG0125B - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : 63*92 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 155 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 150 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางสังเคราะห์ 5" แป้นตาย

รหัส : RGG0125F - ล้อยาง - รับน้ำหนัก 150 - 300 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยางสังเคราะห์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 125 มม - ระยะแป้น : 65*94 มม. - ระยะรู : 45*70 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 157 มม. - วัสดุ : ยางสังเคราะห์ - การรับน้ำหนัก : 150 kg - เหมาะกับการใช้งาน : รถเข็นindoor

ล้อยางแบน 1 1/2" แป้นหมุน

รหัส : RR0038 - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 40 มม - ระยะแป้น : 50*60 มม. - ระยะรู : 4 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 55 มม. - วัสดุ :ยาง - การรับน้ำหนัก : 30 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 1 1/2" แป้นตาย

รหัส : RR0038F - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 40 มม. - ระยะแป้น : 40*50 มม. - ระยะรู : 4 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 55 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 30 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 1 1/2" เกลียว

รหัส : RR0038SC - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 40 มม. - เกลียว : 12 1/2 มม. - ระยะรู : 4 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 55 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 30 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 2" แป้นหมุน

รหัส : RR0050SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50 มม. - ระยะแป้น : 48*60 มม. - ระยะรู : 7 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 65 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 50 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 2" แป้นตาย

รหัส : RR0050F - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50 มม. - ระยะแป้น : 40*60 มม. - ระยะรู : 7 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 65 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 50 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 2" เกลียว

รหัส : RR0050SC - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50 มม. - เกลียว : 12 1/2 มม. - ระยะรู : 7 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 65 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 50 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 2 1/2" แป้นหมุน

รหัส : RR0065SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 65 มม. - ระยะแป้น : 60*70 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 78 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 60 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 2 1/2" แป้นตาย

รหัส : RR0065F - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 65 มม. - ระยะแป้น : 47*70 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 78 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 60 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 3" เกลียว

รหัส : RR0075SC - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม. - เกลียว : 12 1/2 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 90 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 3" แป้นหมุน

รหัส : RR0075SW - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม. - ระยะแป้น : 60*70 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 90 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางแบน 3" แป้นตาย

รหัส : RR0075F - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - งานอเนกประสงค์ - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - พื้นปาเก้ - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม. - ระยะแป้น : 45*70 มม. - ระยะรู : 8 มม. - ความสูงจากฐานถึงแป้น : 90 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 80 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อรถเข็น indoor

ล้อยางกลม 2" แป้นหมุน ซิ่งค์ S

รหัส : ROU0050SWZTS - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - รับน้ำหนักมากกว่า 1000 กก. - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นกระเบื้อง - พื้นสำนักงานทั่วไป - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 48 มม. - ระยะแป้น : 40*40 มม. - ระยะรู : 5 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 20 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อเก้าอี้สำนักงาน

ล้อยางกลม 2" เกลียว โครเมียม

รหัส : ROU0050SC38S - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - รับน้ำหนักมากกว่า 1000 กก. - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นกระเบื้อง - พื้นสำนักงานทั่วไป - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 48 มม. - ระยะแป้น : 40*40 มม. - ระยะรู : 5 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 20 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อเก้าอี้สำนักงาน

ล้อยางกลม 2" เกลียว 3/8

รหัส : ROU0050SCZTS - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - รับน้ำหนักมากกว่า 1000 กก. - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นกระเบื้อง - พื้นสำนักงานทั่วไป - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 48 มม. - ระยะแป้น : 40*40 มม. - ระยะรู : 5 มม. - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 20 kg - เหมาะกับการใช้งาน : ล้อเก้าอี้สำนักงาน

ล้อกระทะ 3" เกลียวเบรค ชุบซิงค

รหัส : KT00759SCBZ - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง

ล้อกระทะ 3" เกลียว ชุบซิงค์

รหัส : KT0075SCZ - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง

ล้อกระทะ 4" เกลียว ชุบซิงค์

รหัส : KT0100SCZ - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง

ล้อกระทะ 4" เกลียวเบรค ชุบซิงค

รหัส : KT0100SCBZ - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - เฟอร์นิเจอร์,ชั้นวาง - ใช้ในโรงพยาบาล - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง

ล้อยางม้า 3'' เปล่า

รหัส : RH0075S - ล้อยาง - รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก. - ใช้ในห้างสรรพสินค้า - ใช้งาน Indoor - ใช้ในโรงแรม - ใช้ในอาคารสำนักงาน - พื้นหินอ่อน - พื้นกระเบื้อง - ยาง - เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75*28 มม. - ระยะแป้น : - ระยะรู : - ความสูงจากฐานถึงแป้น : - วัสดุ : ยาง - การรับน้ำหนัก : 90 kg - เหมาะกับการใช้งาน : Indoor,Outdoor