ศูนย์เลเซอร์ ผิวหนัง ปรับรูปหน้า สกลนคร และอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยพญ.ดาวใจ และ นพ.สมพงษ์ วงศ์โลหะภัณฑ์ โดยมีสาขา สกลนคร และ อุดรธานี ซึ่งมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ด้านผิวหนัง เลเซอร์ และปรับรูปหน้าโดยเฉพาะ ที่คลินิกมีเครื่อง ulthera, dual yellow laser, diode laser, fractional RF , Botox , Filler , ร้อยไหม เมโส