GAME CONSOLE & Accessories จำหน่ายเครื่องเล่นเกมและอุปกรณ์เสริมเกม PS5, Nintendo Switch, PS4, PS3, Wii, Xbox และอื่นๆ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า10ปีตั้งแต่รุ่นพ่อ มีหน้าร้าน มีบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้