เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย

เพื่อให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมานะคะ