ผศ. ทพญ. ร้อยตรีหญิง ภัทริยาภร

#ข้อต่อขากรรไกร#ChiangmaiDentist#ทำฟันเชียงใหม่

Assist. Prof. Dr. Pattriyaporn Boonyawong​, DDS., M.Sc., Dip. Thai Board
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า Dentist for TMDs problem

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว)
- อนุมัติบัตร (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

- Doctor of Dental Surgery (Hons)
- Master of Science in Occlusion and Orofacial pain
- Diplomate of the Thai Board of Occlusion and Orofacial pain