ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ

#รักษารากฟัน#Endodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Attapon Saelo DDS., MSc.
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน) Endodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเอ็นโดดอนท์

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Endodontics