Brother 2104-D

จักรโพ้ง Brother รุ่น 2104-D จักรโพ้งไฟฟ้า สำหรับเย็บแซกริมผ้า เลือกเย็บโพ้งได้ 3 หรือ 4 เส้นด้าย ใช้งานง่าย มีสัญลักษณ์บอกทิศทางร้อยด้าย เย็บได้ทั้งผ้ายืด ผ้ายีนส์ และผ้าบาง สามารถโพ้งเย็บริมขอบผ้าพร้อมตัดผ้าส่วนเกินได้ในขณะเย็บ มีใบมีดในตัวเครื่อง ไฟ LED ส่องสว่าง แสงสีขาว ถนอมสายตา ไม่ร้อน เย็บได้ทั้งหลางวัน และกลางคืน รับประกัน 2 ปี มีศูนย์ซ่อมบำรุงทุกภาค ทั่วประเทศ

Brother 4234-D

จักรโพ้ง Brother รุ่น 4234-D จักรโพ้งไฟฟ้า สำหรับเย็บแซกริมผ้า เลือกเย็บโพ้งได้ 2, 3 หรือ 4 เส้นด้าย เป็นจักรโพ้งมีที่สนเข็มอัตโนมัติ ได้ทั้งเข็มซ้ายและขวา รุ่นเดียวเท่านั้น รุ่นอื่นๆ ต้องสนเข็มด้วยมือ ใช้งานง่าย มีสัญลักษณ์บอกทิศทางร้อยด้าย เย็บได้ทั้งผ้ายืด ผ้ายีนส์ และผ้าบาง สามารถโพ้งเย็บริมขอบผ้าพร้อมตัดผ้าส่วนเกินได้ในขณะเย็บ มีใบมีดในตัวเครื่อง ไฟ LED ส่องสว่าง แสงสีขาว ถนอมสายตา ไม่ร้อน เย็บได้ทั้งหลางวัน และกลางคืน มีฐานรองเศษด้ายขณะโพ้ง สามารถเก็บเศษด้ายทิ้งได้อย่างสะดวก รับประกัน 2 ปี มีศูนย์ซ่อมบำรุงทุกภาค ทั่วประเทศ

Singer 14HD854

จักรโพ้ง Heavy Duty Singer รุ่น 14HD854 จักรโพ้งไฟฟ้า สำหรับเย็บแซกริมผ้า เลือกเย็บโพ้งได้ 3 หรือ 4 เส้นด้าย สำหรับการเย็บผ้าทั่วไป หรือการเย็บผ้าใช้งานหนัก จักรโพ้งซิงเกอร์ มีสัญลักษณ์บอกทิศทางร้อยด้าย เย็บได้ทั้งผ้ายืด ผ้ายีนส์ และผ้าบาง มอเตอร์ขนาดใหญ่ แข็งแรง รอบหมุนเร็วแบบไฮ-สปรีด ทำให้เย็บผ้าได้เร็ว ทนต่อการเย็บหนักๆ หรือเย็บต่อเนื่อง สามารถโพ้งเย็บริมขอบผ้าพร้อมตัดผ้าส่วนเกินได้ในขณะเย็บ มีใบมีดในตัวเครื่อง ไฟ LED ส่องสว่าง แสงสีขาว ถนอมสายตา ไม่ร้อน เย็บได้ทั้งหลางวัน และกลางคืน รับประกัน 2 ปี มีศูนย์ซ่อมบำรุงทุกภาค ทั่วประเทศ